Oborový projekt KIV/OP

Předmět Oborový projekt je určen především pro studenty 1.ročníku navazujícího magisterského studia a slouží obvykle k přípravě tématu diplomové práce. V průběhu řešení OP se student seznámí jak se technickým zázemím, tak i s vedoucím OP a potenciálně s vedoucím diplomové práce a jeho pracovními metodami.

Předmět KIV/OP je zpravidla ukončen:

Témata : po domluvě - prof.Skala

Technická zpráva se odevzdává v tištěné podobě vedoucímu projektu

Struktura CD/DVD

main.htm obsahuje


Komunikace s vedoucím práce

e-maily jsou v mnoha případech automaticky tříděny, případně posílány do složky SPAM - dodržujte následující pravidla pro komunikaci:

Termíny

Datum přednášky a udělení zápočtu je sdělen vedoucím projektu do 6.týdne v příslušného semestru.

 

Date 2014-07-28