Obsah

Programátorské strategie (Programming Strategies)

Vybrané algoritmické metody (Selected Algorithmic Metods)

Krásy počítačové grafiky (Beauties of Computer Graphics)

Počítačová podpora kreativity