Aplikovaná výpočetní geometrie (Applied Computational Geometry)

  • O předmětu:

  • Prednášky - česká verze:
  • About the course:

  • Lectures - English version: