Okruhy ke zkoušce z POKR

 

Doc. dr. ing. I. Kolingerová

 

Požadované dovednosti k praktické zkoušce:

 

1.      Rozpoznání chyb v dokumentu, struktuře přednášky, užívání barev a naopak správný návrh podle probíraných pravidel

2.      Příprava interview, dotazníku pro zjišťování kvality uživatel. rozhraní, prezentace

3.      Adobe Photoshop, Corel Draw, Power Point, Blender - základní dovednosti na úrovni toho, co bylo na cvičení

 

Požadované pojmy k praktické zkoušce (u zkoušky bude 5 náhodně vybraných, každý správně vysvětlený za 1 bod):

 

Tyčinky, čípky, slepá skvrna, jamka, chromatická aberace, Purkyňův posuv, Machovy pásy, sítnicová nerovnost, pohybová paralaxa,  nelinearita lidského vnímání,  trichromatické činitele, diagram chromatičnosti xy, metamerie,  dominantní vlnová délka, doplňková vlnová délka,  barevné systémy LAB, Luv, RGB, CMY(K), HSV, HLS, Munsellův diagram, perceptuálně rovnoměrný barevný systém, barevná konstantnost lidského vnímání, pravidla používání barev, gamma korekce, barevná denzita, barevná setrvačnost,  systém pro správu barev, prostor propojení profilů (PCS),  gamut, způsoby vykreslení barev vně gamutu – perceptuální, systostní,  relativní kolorimetrický, absolutní kolorimetrický, lokální a globální metody mapování gamutu, limitní chyby,  chyby sémantické nekonzistence, Hexachrom,  proces vzniku tiskoviny, osvit, barevné separace (výtažky), computer to plate (CtP), computer to print (digitální tisk), RIP, rastr, dpi, lpi, autotypický rozklad,  přímá barva, procesní barva, moiré,  rozeta, trapping, růst zrna, TAC, UCG, GCR, kreativita, fixace, strukturovaná představivost,  překážky kreativity, podpora ze strany vedoucích,  zlepšování a trénink kreativity, užití podvědomí, technika zlatého vejce,  storyboarding,  technika 5xproč, výčet atributů,  fuzzy myšlení, brainstorming, technika 6 klobouků, náhodný vstup, otočení problému, hlavní chyby při prezentaci přednášky,  příklad struktury přednášky,  doporučení pro návrh slidů,  nízkoúrovňová a vysokoúrovňová animace, klíčování, motion capture, trajektorie pohybu, animace pomocí výrazů, freeform deformace, animace přemisťováním, space warping, morphing,  částicové systémy, šum, dopředná a inverzní kinematika, simulace, behaviorální animace, modelování a animace lidského téla,  psychologické aspekty návrhu lidských postav pro animace, úvodní úvahy autora dokumentu,  základní pravidla návrhu dokumentu,  vdovy, sirotci, proklad, prostrkání, základní prvky grafického návrhu stránky, umístění obrázku na zrcadlo a na spad,  řeky, časté chyby návrhu dokumentu,  metody zapojení zákazníka do návrhu uživatelského rozhraní, prototypování, techniky vyhodnocování uživatelského rozhraní.