3. semestrální práce: Recenze

Informatik musí umět také analyzovat hotový program a dokumentaci. Při řešení této úlohy dostanete zadaný libovolný program s dokumentací vytvořený některým z vašich kolegů v předmětu PRO. Budete mít za úkol řešení i dokumentaci analyzovat, ohodnotit a výsledky sepsat.

Doporučený postup:

Projděte si dokumentaci, zdrojové texty, spusťte si program a zhodnoťte jej podle následujících kritérií (v sestupném pořadí významu):

                1. Originalita: pokud to autor někde „opráskl“ a nepřiznává to v dokumentaci, pak si práce nezaslouží žádné body!

2. Správnost: pokud program nefunguje nebo dává špatné výsledky, je to hrubá chyba a autor nedostane nic.

3.  Efektivita: pokud program nefunguje se složitostí, kterou autor uvádí, nebo víte o lepším řešení nebo program neumí zpracovat nějaké zapeklité případy vstupních dat, je to chyba, která se odrazí na vašem bodování.

4.  Srozumitelnost popisu algoritmu a celé dokumentace.

5.  Kvalita implementace: pokud je to „splácané dohromady“ nečistě a nepřehledně, je to chyba.

6.  Jakékoliv další kritérium či pozoruhodnost, které si všimnete (můžete např. připočíst body za nějaký prima algoritmická trik, ubrat za pravopisné chyby, vatu v dokumentaci, málo komentářů v programu apod.)

Zadanou práci ohodnoťte od 1 do 10 (víc bodů lepšímu řešení).  

Pro uklidnění vašeho svědomí: úlohy budou na zápočet hodnoceny nezávisle na vašem bodování (obodujeme je dřív, než si přečteme vaše hodnocení).  Z vašeho hodnocení možná vzniknou řešiteli body navíc, pokud byste ho zvlášť chválil, ale nikomu už body neseberu, ani v případě, že zjistíte shodu řešení apod. (naše chyba, že jsme se nechali oklamat).

Vaše hodnocení bude anonymně poskytnuto autorovi hodnocené práce, takže nedávejte do svého dokumentu žádnou hlavičku s podpisem, místo toho soubor pojmenujte svým příjmením. Při poslání přejmenujeme.  Pokud vás podle obsahu souboru půjde identifikovat, strhneme vám 1 bod.

Získáte max. 15 bodů podle důkladnosti analýzy, síly argumentů a kvality informace, kterou podpoříte své bodování.  Můžete ve své argumentaci také citovat jiné prameny.

Úlohu odevzdáváte cvičícímu formou, jakou vám řekne na cvičení. Pokud práce nebude požadované kvality (bodový zisk bude menší než polovina maxima bodů, tedy 7-8 bodů), bude vrácena k přepracování, a to nejvýše jednou. Předělaná práce získá tolik bodů, kolik si zaslouží, minus 5 bodů penalizace. Pokud nebude ani druhá verze lepší než první, práce získá 0 bodů. Při opožděném odevzdání se zpožděním do 48 hodin bude práce penalizována stržením 5 bodů z hodnocení, pozdější odevzdání je za 0 bodů.