Krásy počítačové grafiky – okruhy ke zkoušce

 

·         Buněčné automaty

·         Kresba bludiště

·         Křivky a plochy užívané v počítačové grafice.

·         Dlaždicové vzory

·         Úpravy rastrového obrazu

·         Fraktály

o   Rekurzivně definované křivky

o   IFS a Chaos Game

o   Juliovy a Mandelbrotovy množiny

·         L-systémy

·         Částicové systémy

·         Základy 3D grafiky – základní přehled potřebného aparátu

·         Modelování přírodních prvků