Krásy počítačové grafiky

 

 

Prof. dr. ing.Ivana Kolingerová

 

Přednášky:

 

 

Cvičení: vede Mgr. M. Maňák, Ph.D.

 

Hlavním bodem programu je rozbor a prezentace algoritmů a návrh nových a jejich implementace a studentské prezentace zadaných úloh a programů.

 

Literatura:

 

 

Zkouška je písemná a ústní, v písemné části jsou otázky či problémy k řešení z oblasti probíraných témat, při ústní zkoušce se především rozebírají studentovy práce a jeho zkouška. Pokud je některá z odpovědí nevyhovující, student musí zkoušku opakovat.

 

 

Požadavky k zápočtu:

 

Pro každého existuje mnoho cest, jak získat zápočet. Základní možnosti jsou následující:

 

1. Dohodněte si s přednášející jedno velké zadání na téma související s obsahem předmětu a počet bodů, jaké můžete za jeho řešení dostat (v závislosti na obtížnosti zadání a kvalitě odvedené práce).

2. Řešení malých úloh vypsaných na webu, orientovaných na procvičení probírané látky.

3. Aktivní účast na cvičení a řešení případných povinných či nepovinných domácích úloh zadávaných na cvičení.

 

Je možné také všechny výše uvedené možnosti libovolně kombinovat; je na vás, jaké práce a kolik na získání potřebného počtu bodů poskládáte.

 

Technické požadavky na odevzdávané úlohy:

 

Kromě zdrojových kódů přiložte vždy nějakou spustitelnou verzi, i v případě Javy. K úloze je vždy přiložena dokumentace zaměřená především na speciality vašeho řešení, tedy algoritmu, a speciality vaší implementace, tedy programu. Délka dokumentace by měla odpovídat náročnosti úlohy, čili od pár řádek k několika stránkám. Na začátku uveďte jméno a příjmení autora a zadání úlohy. Dokumentaci stačí odevzdat v elektronické podobě, formát PS nebo PDF. Totéž platí pro úlohy, kde výstupem je textová analýza či návrh algoritmu bez implementace. Řešení odevzdáváte cvičícímu způsobem, jaký si určí.

 

Pokud bude úloha odevzdána až v náhradním termínu zápočtu, aniž jste k tomu měli vážný, zejména zdravotní, důvod, bude bodována jen polovinou původně nabízeného počtu bodů. Získané body se počítají do známky. Další body přinese aktivní účast na cvičení a řešení případných povinných či nepovinných domácích úloh (obvykle jde o promyšlení nějakého problému či návrh algoritmu.)

 

Pokud úloha obnáší implementaci, hotový program musí být buď funkční na některém počítači v UC336 (do dokumentace napíšete, na kterém jste to zkoušeli), nebo si musíte sami zajistit techniku na předvedení jeho funkčnosti při odevzdání (např. rezervovat si počítač na danou dobu v jiné laboratoři nebo přinést notebook). Programy by měly být funkční i na počítači, kde příslušný překladač není nainstalován – pozor na DLL knihovny. Úlohy se odevzdávají cvičícímu způsobem, jaký si stanoví. Obvykle odevzdání v případě implementační úlohy obsahuje zdrojové soubory, EXE, krátkou dokumentaci k programu – stačí cca 2str., ale k věci.

 

Pro absolvování předmětu není nutná znalost OpenGL a předmětu Základy počítačové grafiky, pro zpestření však budou do výběru úloh pro studenty zařazeny i náročnější úlohy, které tuto znalost potřebují, aby byla znalejším studentům umožněna zajímavější výtvarná seberealizace.

 

Minimální potřebný počet bodů na zápočet: 30

Maximální počet bodů u zkoušky: 30 bodů za 3 otázky po 10 bodech.

Minimální potřebný počet bodů z písemky: 15 bodů

 

Celkové hodnocení:

 

Pokud zkoušku uděláte, sečtou se vám získané body ze zkoušky a ze cvičení takto:

 

 61 bodů a více  -        výborně

 51 – 60 bodů    -        velmi dobře

 45 – 50 bodů    -        dobře

 méně bodů       -        nevyhověl